سرورهای اختصاصی وارز
 • Product 1

  پلان 1 سرور اختصاصی وارز

  • 2GB
   RAM
  • 80 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • Intel Dualcore E2160

  شروع از
  409,400/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  پلان 2 سرور اختصاصی وارز

  • 1GB
   RAM
  • 200 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • Intel Pentium 432 ghz HT

  شروع از
  363,400/mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  پلان 3 سرور اختصاصی وارز

  • 2GB
   RAM
  • 500 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • Intel Dualcore E2200 Supermicro server

  شروع از
  506,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  پلان 4 سرور اختصاصی وارز

  • 2GB
   RAM
  • 500 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • Intel Dual Core Xeon 3065 (2.33GHz, 4MB, 1333MHz FSB)

  شروع از
  552,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 5

  پلان 5 سرور اختصاصی وارز

  • 2GB
   RAM
  • 500 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • Quad Core Xeon X3320, 2.5GHz, 2x3MB, 1333FSB

  شروع از
  644,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 6

  پلان 6 سرور اختصاصی وارز

  • 12GB
   RAM
  • 250 GB
   Disk
  • 4
   Ip Addresses
  • 25GB
   Backup
  • DualQuadcore Xeon E5506, Nehalem 2.13Ghz, 4.8GT/s, 4MB

  شروع از
  1,228,000/mo
  خارج از دسترس