خرید هاست دانلود و آپلود
 • Product 1

  هاست وارز دانلود و آپلود 10 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

  • 10 گيگابايت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  30,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست وارز دانلود و آپلود 20 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

  • 20 گيگابايت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  40,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست وارز دانلود و آپلود 50 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

  • 50 گيگابايت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  60,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست وارز دانلود و آپلود 60 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

  • 60 گيگابايت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  65,000/mo
  سفارش دهید