نمايندگی فروش اختصاصی هاست
 • Product 1

  پلان 0 نمایندگی فروش وارز 500 مگابایت

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 5 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  150,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلان 1 نمایندگی فروش وارز 1 گيگابايت

  • 1 گيگابايت
   فضا
  • 10 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  30,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلان 2 نمایندگی فروش وارز 5 گيگابايت

  • 5 گيگابايت
   فضا
  • 50 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  50,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلان 3 نمایندگی فروش وارز 15 گيگابايت

  • 15 گيگابايت
   فضا
  • 150 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  100,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلان 4 نمایندگی فروش وارز 25 گيگابايت

  • 25 گيگابايت
   فضا
  • 250 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلان 5 نمایندگی فروش وارز 50 گيگابايت

  • 50 گيگابايت
   فضا
  • 500 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  پلان 6 نمایندگی فروش وارز 100 گيگابايت

  • 100 گيگابايت
   فضا
  • 1000 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  500,000/mo
  سفارش دهید