خرید هاست ارزان وارز
 • Product 1

  پلان 1 هاست وارز 20 مگابایت

  • 20 مگابایت
   فضا
  • 4 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه


  شروع از
  20,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلان 2 هاست وارز 50 مگابایت

  • 50 مگابایت
   فضا
  • 4 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه


  شروع از
  50,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلان 3 هاست وارز 100 مگابایت

  • 100 مگابایت
   فضا
  • 4 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلان 4 هاست وارز 200 مگابایت

  • 200 مگابایت
   فضا
  • 6 گيگابايت

   پهنای باند ماهيانه

  شروع از
  200,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلان 5 هاست وارز 500 مگابایت

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 8 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  25,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلان 6 هاست وارز 1 گیگابایت

  • 1گیگابایت
   فضا
  • 10 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  30,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  پلان 7 هاست وارز 3 گیگابایت

  • 3 گیگابایت
   فضا
  • 16 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  35,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  پلان 8 هاست وارز 5 گیگابایت

  • 5گیگابایت
   فضا
  • 30 گيگابايت
   پهنای باند ماهيانه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   ايميل
  • نامحدود

   ديتابيس

  شروع از
  40,000/mo
  سفارش دهید